Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Vy thị thanh thuy

vì sao nhóm máu a không truyền được cho nhóm máu o

Lê Văn Đức
5 tháng 1 2017 lúc 13:07

Vì sẽ gây kết dính hồng cầu

Bình luận (0)
Võ Thu Uyên
5 tháng 1 2017 lúc 14:36

vì các kháng thể trong huyết tương của nó sẽ tấn công các loại khác

Bình luận (0)
Thơ Cao
5 tháng 1 2017 lúc 19:51

Cả nhóm máu A, B và AB đều không truyền cho nhóm máu O được. Do là nhóm máu A thì có huyết tương đông anpha, máu B có huyết tương đông beta, AB có cả hai. Không truyền được cho O vì O có chất nếu kết hợp với anpha hay beta đều gây đông máu.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Trâm
5 tháng 1 2017 lúc 11:55

Nhóm máu A không truyền cho nhóm máu O được. Do là nhóm máu A thì có huyết tương đông anpha, máu B có huyết tương đông beta, AB có cả hai. Không truyền được cho O vì O có chất nếu kết hợp với anpha hay beta đều gây đông máu.

Bình luận (0)
Choo Hi
5 tháng 1 2017 lúc 19:37

Nhóm máu A có:

- Hồng cầu chứa kháng nguyên A

-Huyết tương chứa kháng thể \(\beta\)

Nhóm máu O có:

-Hồng cầu không chứa kháng nguyên A, B

-Huyết tương chứa kháng thể \(\alpha\)\(\beta\) .

Khi nhóm máu A truyền cho nhóm máu O, kháng nguyên A của nhóm máu A sẽ gây phản ứng với kháng thể \(\alpha\) của nhóm máu O và gây kết dính hồng cầu.

==> Nhóm máu A không truyền được cho nhóm máu O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN