Đại số lớp 9

Kim Trang

Thầy / cô giải giúp em bài này với ạ mai phải nộp mất rồi ạ :(

Bài tập Toán

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 4 tháng 1 2017 lúc 21:46

bài 13 hay 14 hả bạn

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 5 tháng 1 2017 lúc 7:51

lop7 làm cx dc

13. x+y =150

4x + 2y = 150

14. y = 1,1z ; y =1,3x

z-x = 80

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 5 tháng 1 2017 lúc 11:25

rảnh r, em làm giúp cj

13. gọi x = xe 2 bánh;y = xe 4 bánh

x+y = 150

2x +4y = 430

x = 85 xe; y = 65 xe

14. thì như em nói z = 13x/11

z - x = 13x/11 - x = 80 => x = 440 cuốn

từ đó x = ? y =?

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN