Câu hỏi của nguyen chi toai - Giáo dục công dân lớp 7

Tự trọng là biết coi trọng và.........phẩm cách,biết điều chỉnh hành vi của mình cho...........với các chuẩn mực xã hội.Tự trọng là phẩm chất cao quý và..........của mổi con người.Lòng tự trọng giúp ta có...........vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ!!!!

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG!!!!!ĐÁNH SỐ NHA!!!

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.