Câu hỏi của songoku - Giáo dục công dân lớp 6

Nhật Bản là một nước nghèo tài nguyên, thiên nhiên khắc nghiệt, bại trận và bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ 2. Vậy mà hiện nay họ trở thành cường quốc tài chính số 1 thế giới, cường quốc công nghiệp số hai của hành tinh, ngọn nguồn sức mạnh của Nhật Bản là tính cộng đồng, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Khi tiếp cận với thế giới, người Nhật khiêm nhường đến mức nhẫn nhục đi hỏi với 1 ý chí thép. Họ là nước ứng dụng nhiều phát minh một cách kinh hoạt, cải tiến phát minh của người khác một cách bất ngờ. Em hãy cho biêt suy nghĩ của mình về người Việt Nam ta và em học hỏi được gì ở người Nhật?

    Được cập nhật 05/01/2017 lúc 10:23
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.