Câu hỏi của Nguyễn Ngân - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Ngân - Toán lớp 9

Mọi người giúp em với ạ!! Em đang rất cần ạ!!! Em xin cảm ơn!!!! :)))

Tìm giá trị lớn nhất của:

A=5-\(\sqrt{x+\sqrt{x}+1}\)

B= \(\frac{3X+6\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}+\frac{\sqrt{x}+2}{1-\sqrt{x}}\)

(kết quả dạng thập phân gọn nhất)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.