Con lắc lò xo nằm ngang - năng lượng dao động điều hòa

Trần Thị Hoa

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tính tại vị trí cân bằng­­. Từ thời điểm \(t_1=0\) đến \(t_2= \frac {\pi} {48}s\), động năng của con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064J. ở thời điểm \(t_2\), thế năng của con lắc bằng 0,096J. Biên độ dao động của con lắc là:

A.5,7 cm. 

B.7,0 cm. 

C.8,0 cm. 

D.3,6 cm.

Hue Le
Hue Le 23 tháng 10 2015 lúc 22:02

tại t_2 ta có

W_đ/W_t = 1 --> x=A/\eqrt{2}

W_đ = W_t -->W= 2 W_đ =0.128

tại t=0 W_t = W-W_đ =0.032 -->W_đ /W_t =3 hay  x =+-A/2

w= 20 rad/s W=1/2w^2*m*A^2 --->A=8

t/12+T/8 =5T/24=\pi/48 -->T=0.1\pi

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 23 tháng 10 2015 lúc 23:21

Tại sao ở t2 thì Wđ / Wt = 1 vậy bạn Hue Le

Bình luận (0)
Hue Le
Hue Le 25 tháng 10 2015 lúc 21:31

sory mình nhìn lộn thời gian rồi .Sơn có hướng làm nào khác không?

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Tú Oanh
Nguyễn Thị Tú Oanh 12 tháng 5 2017 lúc 21:11

câu d

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 27 tháng 10 2015 lúc 9:34

Cơ năng: \(W=0,064+0,096=0,16J\) \(\Rightarrow v_{max}=\sqrt{3,2}\)(m/s)

+ Thời điểm t1: \(v_1=\sqrt{1,92}\)(m/s)

+ Thời điểm t2: \(v_2=\sqrt{1,28}\)(m/s)

Biểu diễn sự biến thiên vận tốc bằng véc tơ quay ta có: 

√3,2 √1,28 √1,92 v O M N

Do \(v_1^2+v_2^2=v_{max}^2\) nên OM vuông góc ON.

Như vậy góc quay là \(90^0\)

Thời gian: \(t=\frac{1}{4}T=\frac{\pi}{48}\Rightarrow T=\frac{\pi}{12}\)

\(\Rightarrow\omega=24\)(rad/s)

Biên độ: \(A=\frac{v_{max}}{\omega}=\frac{\sqrt{3,2}}{24}=0,07m=7cm\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN