Câu hỏi của Edogawa Conan - Vật lý lớp 0 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Edogawa Conan - Vật lý lớp 0

 Để xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ:

* Em làm cách nào?

* Em dùng thước nào, có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

* Kết quả đo của em là bao nhiêu?

 

    Được cập nhật 13/12/2016 lúc 19:58
    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.