Đại số lớp 9

Tuấn Khải Lương

Thầy/cô giúp em bài này với ạ mai em phải nộp rồi ạ :(

Bài 1: Chữ số hàng chục của một số có hai chữ số lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta được một số = 3/8 số ban đầu. Tìm số ban đầu

Bài 2: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết hiệu giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 2, nếu viết xen chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó tăng thêm 630 đơn vị.

Em cảm ơn Thầy/Cô ạ.

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 3 tháng 1 2017 lúc 21:44

Bài 1: Gọi số có 2 chữ số cần tìm có dạng \(\overline{ab}\) (a \(\in\)N*; b\(\in\)N; a, b\(\le\) 9)

Theo bài ra ta có: a-b=5 (1) và \(\overline{ba}=\frac{3}{8}\overline{ab}\)

=> 10b+a=\(\frac{3}{8}.10a+\frac{3}{8}.b\) => \(\frac{77}{8}b=\frac{11}{4}a\) => \(\frac{a}{b}=\frac{7}{2}\) (2)

Từ(1) và (2) => a=7, b=2

Vậy số cần tìm là 72

Bài 2: Gọi số có 2 chữ số cần tìm có dạng \(\overline{ab}\) (a \(\in\)N*; b\(\in\)N; a, b\(\le\) 9)

Theo bài ra ta có : a-b=2 (1) và \(\overline{a0b}-\overline{ab}=630\)

=> 100a+b-10a-b=630 => 90a=630 => a=7

Thay a=7 vào (1) => 7-b=2 => b=5

Vậy số cần tìm là 75

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN