Đại số lớp 8

LIÊN

tìm giá trị nguyên của biến số x để biểu thức đã cho cũng có giá trị nguyên

a) \(2x+3/x-5\)

b) x^3 - 2x^2 +4/ x - 2

giúp mink với

Trần Văn Đinh Sang
3 tháng 1 2017 lúc 8:25

a,Bạn đặt phép tính chia 2x +3 chia cho x-5 thì đươc số dư là 13 (Cái này ghi vô bài là cũng được mà không ghi cũng được)

Để 2x+3/x-5 thuộc Z ( Z là giá trị nguyên )

=> 2x+3 chia hết cho x-5 => 13 phải chia hết cho x-5 ( do 13 là số dư nên khi nó chia hết cho x-5 thì số dư sẽ không còn tức 2x+3/x-5 sẽ được giá trị nguyên)

=> x-5 thuộc Ư(13) thuộc {1;-1;13;-13}

ta có bảng sau

x-5 1 -1 13 -13
x 6 4 18 -8

Vậy x thuộc {6;4;18;-8} thì 2x+3 chia cho x-5 sẽ có giá trị nguyên

chú ý :- Mấy cái mình ghi trong dấu ngoặc tròn là mình gi thêm cho bạn hiểu chứ không có trong bài làm

- còn chữ "thuộc'' bạn có thể gi bằng kí hiệu

-chữ "chia hết'' cũng có thể ghi bằng kí hiệu luôn

câu b tương tự

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN