Đại số lớp 6

Đức Nhật Huỳnh

Một vườn trồng 450 cây ăn quả,trong đó \(\frac{2}{5}\) là cam, \(50\%\) là hồng xiêm,còn lại là bưởi.Vậy số cây bưởi là ................ cây.

chi trần
chi trần 1 tháng 1 2017 lúc 9:11

số cây cam là:180(cây)

số cây hồng xiêm là:225(cây)

số cây bưởi là:45(cây)

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
Lê Anh Thư 1 tháng 1 2017 lúc 9:17

ta có 1/5 của 450 cây là 90

số cây hồng xiêm là 2,5/5 của 450

phân số chỉ số cây bưởi là 5-(2,5+2)/5

=> phân số chỉ số cây bưởi là 0,5/5

số cây bưởi là 90 . 0,5 = 45 ( cây )

vậy số cây bưởi là 45 cây

Bình luận (2)
Nguyễn Vũ Như Ngọc
Nguyễn Vũ Như Ngọc 1 tháng 1 2017 lúc 8:49

Số cây bưởi là 45 cây đó milk nhaleuleu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN