Chương III - Dòng điện xoay chiều

nguyễn mạnh tuấn

Cho đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa 2 bản tụ

giữa 2 đầu đoạn mạch lần lượt là Ud, UC, U. biết U\(\sqrt{2}\) UC ; U=UC

A. Vì UL \(\ne\)Unên Z\(\ne\)ZC, vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng

B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể, trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng

C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể, trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng

D.Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể

đáp án C.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 6 tháng 8 2015 lúc 16:57

Theo giả thiết ta thấy: \(U_d^2=U^2+U_C^2\left(=2U_C^2\right)\)

nên u vuông pha với uC   --- > u cùng pha với i và ud lệch pha 1 góc < 90o so với i (bạn có thể vẽ giản đồ véc tơ để kiểm tra lại)

--->Trong mạch đang xảy ra cộng hưởng và  cuộn dây có điện trở thuần 

---->Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN