Hoàng Gia Bảo

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

 

A. Các tuyến đường xuyên Á.


 

B. Đường Hồ Chí Minh.


 

C. Quốc lộ 1


 

D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 9 2017 lúc 11:44

Giải thích  : Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là Quốc lộ 1, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau chạy qua 6/7 vùng kinh tế ở nước ta (trừ vùng Tây Nguyên).

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

A. Các tuyến đường xuyên Á

B. Đường Hồ Chí Minh

C. Quốc lộ 1

D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông

Hoàng Gia Bảo

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

 

A. Các tuyến đường xuyên Á.


 

B. Đường Hồ Chí Minh.


 

C. Quốc lộ 1


 

D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông.


 

Hoàng Gia Bảo

Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt đi qua thiên đỉnh ở các địa điểm trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian

 

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.


 

B. Từ 22 - 6 đến 22 – 12.


 

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.


 

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.


 

Hoàng Gia Bảo

Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là

A. Vônga, Rainơ

B. Rainơ, Đa nuýp

C. Đanuýp, Vônga

D. Vônga, Iênitxây

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 19.1 (trang 70 ở SGK), hãy cho biết: ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 40 từ đông sang tây có những kiểu thảm thực vật nào? Vì sao các kiểu thảm thực vật lại phân bố như vậy?

Hoàng Gia Bảo

Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

 

A. Sản phẩm công nghiệp nặng.


 

B. Các loại nông sản.


 

C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.


 

D. Các loại hàng tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

A. Sản phẩm công nghiệp nặng

B. Các loại nông sản

C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ

D. Các loại hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

 

A. Sản phẩm công nghiệp nặng.


 

B. Các loại nông sản.


 

C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.


 

D. Các loại hàng tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Ở Bản đồ Thế giới có các đường kinh tuyến ,vĩ tuyến là

A. Đường cong

B. Đường thẳng

C. Kinh tuyến đường cong, vĩ tuyến đường thẳng

D. Vĩ tuyến đường cong, kinh tuyến đường thẳng

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)