Hoàng Gia Bảo

 

A. Các tuyến đường xuyên Á.


 

C. Quốc lộ 1


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 9 2017 lúc 11:44

Giải thích  : Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là Quốc lộ 1, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau chạy qua 6/7 vùng kinh tế ở nước ta (trừ vùng Tây Nguyên).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

A. Các tuyến đường xuyên Á

B. Đường Hồ Chí Minh

C. Quốc lộ 1

D. Các tuyến đường chạy từ Tây sang Đông

Hoàng Gia Bảo

 

A. Các tuyến đường xuyên Á.


 

C. Quốc lộ 1


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.


 

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.


 

Hoàng Gia Bảo

Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là

A. Vônga, Rainơ

B. Rainơ, Đa nuýp

C. Đanuýp, Vônga

D. Vônga, Iênitxây

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 19.1 (trang 70 ở SGK), hãy cho biết: ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 40 từ đông sang tây có những kiểu thảm thực vật nào? Vì sao các kiểu thảm thực vật lại phân bố như vậy?

Hoàng Gia Bảo

 

A. Sản phẩm công nghiệp nặng.


 

C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.