Hoàng Gia Bảo

Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

 

A. Đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray.


 

B. Đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga.


 

C. Chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray.


 

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 10 2019 lúc 2:36

Giải thích  : Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải

A. Đường ô tô

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường ống

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

A. Đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray

B. Đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga

C. Chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray

D. Yêu cầu đội ngũ công nhân lớn để quản lý và điều hành công việc

Hoàng Gia Bảo

Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

 

A. Đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray.


 

B. Đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga.


 

C. Chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray.


 

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao.


 

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


 

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

A. XIX

B. XXI

C. XX

D. XVI

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỷ

A. XIX

B. XXI

C. XX

D. XVI

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


 

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)