Hoàng Gia Bảo

Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

 

A. Đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray.


 

B. Đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga.


 

C. Chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray.


 

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 10 2019 lúc 2:36

Giải thích  : Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Đan Anh
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết