Câu hỏi của Nguyễn Huỳnh Hân - Toán lớp 6

Tính tổng:

S1= 1 + 2 + 3 +......+ 100

bài này là bài thi, mình thi rồi, mình ra đáp án là 550, ko bt đúng ko mà nhìn thằng bn kế bên nó cứ cười hoài, chắc sai ấy, mấy bn giải coi có ra kết quả đúng ko

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.