Câu hỏi của Hỗ Trợ Mua Games Bản Quyền Gía Rẻ - Vật lý lớp 10

1/ Người ta nung nóng đẳng áp 40g khí oxi ở áp suất 3atm, nhiệt độ là 10 độC để khí dãn nở đến thể tích bằng 20 lít. Hãy xác định :
a. Nhiệt lượng cung cấp cho khối khí
b. Độ biến thiên nội năng của khí
c. Công do khí sinh ra khi dãn nở.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.