Trịnh Thị Kim Chi

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện

B. Nước máy

C. Không khí

D. Rau trồng để bán

Lê Thị Quyên
28 tháng 6 2018 lúc 13:46

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để một vật phẩm trở thành hàng hóa?

A. Do lao động tạo ra

B. Có công dụng thỏa mãn được nhu cầu của con người

C. Thông qua trao đổi, mua bán

D. Có giá cả xác định để trao đổi

Trịnh Thị Kim Chi

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện

B. Nước máy

C. Không khí

D. Rau trồng để bán

Trịnh Thị Kim Chi

Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện  

B. Nước máy

C. Không khí    

D. Rau trồng để bán

Trịnh Thị Kim Chi

Sau giờ học GDCD, H cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải. Em lựa chọn phương án nào dưới dây để hiểu đúng về lượng cung hàng hóa trên thị trường?

A. Cung là hàng hóa hiện đang có trên thị trường.

B. Cung là hóa chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian tới.

C. Cung là hàng hóa trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới.

D. Cung là hàng hóa hiện có trên thị trường và sắp sửa đưa ra thị trường.

Trịnh Thị Kim Chi

A. Quảng cáo sản phẩm.

C. Đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mại.

D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý.

Trịnh Thị Kim Chi

A. Phương tiện thanh toán.                         

B. Phương tiện giao dịch.                            

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?