Trịnh Thị Kim Chi

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện

B. Nước máy

C. Không khí

D. Rau trồng để bán

Lê Thị Quyên
23 tháng 10 2017 lúc 3:20

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để một vật phẩm trở thành hàng hóa?

A. Do lao động tạo ra

B. Có công dụng thỏa mãn được nhu cầu của con người

C. Thông qua trao đổi, mua bán

D. Có giá cả xác định để trao đổi

Trịnh Thị Kim Chi

Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện  

B. Nước máy

C. Không khí    

D. Rau trồng để bán

Trịnh Thị Kim Chi

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A. Điện

B. Nước máy

C. Không khí

D. Rau trồng để bán

Trịnh Thị Kim Chi

Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hoá?

A. Điện.                     

B. Nước máy.            

C. Không khí.            

D. Rau trồng để bán.

Trịnh Thị Kim Chi

Nội dung nào không đúng với các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

A. Thông qua mua bán.

B. Có công dụng nhất định. 

C. Có giá bán cao.

D. Do lao động tạo ra.

Trịnh Thị Kim Chi

Sau giờ học GDCD, H cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải. Em lựa chọn phương án nào dưới dây để hiểu đúng về lượng cung hàng hóa trên thị trường?

A. Cung là hàng hóa hiện đang có trên thị trường.

B. Cung là hóa chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian tới.

C. Cung là hàng hóa trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới.

D. Cung là hàng hóa hiện có trên thị trường và sắp sửa đưa ra thị trường.

Trịnh Thị Kim Chi

Hãng điện thoại X vừa cho ra sản phẩm mới. Nếu là nhà sản xuất X, để kích thích lượng cầu với dòng điện thoại mới đó, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để bán được nhiều sản phẩm lại không bị thua lỗ?

A. Quảng cáo sản phẩm.

B. Hạ giá thành sản phẩm.

C. Đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mại.

D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý.

Trịnh Thị Kim Chi

Chị A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện thanh toán.                         

B. Phương tiện giao dịch.                            

C. Thước đo giá trị.  

D. Phương tiện lưu thông.

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN