Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm không bao gồm ?

 

A. Hàng dệt - may, da giầy, nhựa.


 

B. Thịt, cá hộp và đông lạnh.


 

C. Rau quả sấy và đóng hộp.


 

D. Sữa, rượu, bia, nước giải khát.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 10 2018 lúc 10:43

Giải thích : Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các ngành công nghiệp như dệt may, giầy da, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở

A. Khu vực thành thị

B. Khu vực nông thôn

C. Khu vực ven thành thố lớn

D. Khu vực tâp trung đông dân cư

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm không bao gồm?

A. Hàng dệt – may, da giày, nhựa

B. Thịt, cá hộp và đông lạnh

C. Rau quả sấy và đóng hộp

D. Sữa, rượu, bia, nước giải khát

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính

C. Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

 

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.


 

B. Khai thác khoáng sản, thủy sản.


 

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.


 

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản

B. Khai thác khoáng sản, thủy sản

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành nào sau đây?

A. Trồng trọt

B. Chăn nuôi

C. Thuỷ sản

D. Trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản

Hoàng Gia Bảo

Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Cơ khí thiết bị toàn bộ

B. Cơ khí máy công cụ

C. Cơ khí hàng tiêu dùng

D. Cơ khí chính xác

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp rượu bia thuộc cơ cấu ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Công nghiệp hoá chất

B. Công nghiệp thực phẩm

C. Công nghiệp khai thác khoáng sản

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN