Hoàng Gia Bảo

 

A. Hóa chất.    

B. Luyện kim.    

C. Cơ khí.   

 D. Năng lượng.


Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 2 2017 lúc 9:49

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây?

A. Hóa chất

B. Luyện kim

C. Cơ khí

D. Năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt - may có tác động mạnh nhất đến ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp hóa chất

C. Công nghiệp luyện kim

D, Công nghiệp năng lượng.

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì nguyên nhân nào dưới đây?

A. Giàu tài nguyên

B. Giao thông thuận lợi

C. Sản phẩm dễ xuất khẩu

D. Có lao động, nhân công dồi dào

Hoàng Gia Bảo

Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp hoá chất là ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp dệt - may

D. Công nghiệp chế biến thực phẩm