Hoàng Gia Bảo

Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngàng công nghiệp nặng nào sau đây ?

 

A. Hóa chất.    

B. Luyện kim.    

C. Cơ khí.   

 D. Năng lượng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 2 2017 lúc 9:49

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây?

A. Hóa chất

B. Luyện kim

C. Cơ khí

D. Năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt - may có tác động mạnh nhất đến ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp hóa chất

C. Công nghiệp luyện kim

D, Công nghiệp năng lượng.

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì nguyên nhân nào dưới đây?

A. Giàu tài nguyên

B. Giao thông thuận lợi

C. Sản phẩm dễ xuất khẩu

D. Có lao động, nhân công dồi dào

Hoàng Gia Bảo

Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp hoá chất là ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp dệt - may

D. Công nghiệp chế biến thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây ?

 

A. Luyện kim.     

B. Nông nghiệp.


 

C. Xây dựng.     

D. Khai thác khoáng sản.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây?

A. Luyện kim

B. Nông nghiệp

C. Xây dựng

D. Khai thác khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp dệt may - da giày

D. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì

A. Cung cấp nhu cầu tiêu dùng nâng cao đời sống nông thôn

B. Tiêu thụ những sản phẩm của nông nghiệp

C. Giải quyết việc làm cho nông dân

D. Giúp người nông dân có thêm thu nhập

Hoàng Gia Bảo

Các cùng tập trung công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng phát triển các ngành giao thông vận tải nào sau đây?

A. Đường ô tô, đường sông.

B. Đường ô tô, đường sắt

C. Đường biển, đường hàng không

D. Đường hàng không, đường ống

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN