Hoàng Gia Bảo

Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về linh vực công nghiệp điện tử - tin học ?

 

A. ASEAN, Ca-na-da ,Ấn Độ .


 

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.


 

C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.


 

D. Hoa Kì, Trung Quốc ,Nam Phi.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2018 lúc 13:00

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin học?

A. ASEAN, Canada, Ấn Độ

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU

C. Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Xingapo

D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi

Hoàng Gia Bảo

Khu vực và quốc gia nào đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử và tin học?

A. Anh, Đức và Pháp

B. Nhật Bản, Anh và Hàn Quốc

C. Hoa Kì, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU)

D. Liên bang Nga, Hoa Kì và Ấn Độ

Hoàng Gia Bảo

Nhật Bản, Hoa Kì, EU đúng đầu trong công nghiệp điện tử tin học là do

A. nguồn cung cấp kim loại lớn

B. nguồn cung cấp điện năng lớn

C. có lực lượng lao động có trình độ chuyên môn - kĩ thuật cao

D. nhu câu sử dụng các thiết bị điện tử, máy tính, điện tử tiêu dùng, thiết bị viên thông lớn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người)
Hoa Kì 819,0 293,6
Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9
Nhật Bản 566,5 127,6

a, Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b, Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c, Rút ra nhận xét cần thiết.

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Xuất khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây về xuất khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản, năm 2004?

A. Giá trị xuất khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

B. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

C. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

D. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Để thể hiện giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B.  Miền

C.  Đường

D.  Cột

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất ở khu vực Đông Nam Á?

A. Singapo.

B. Bruney.

C. Malaixia.

D. Thái Lan.

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan. 

B. Philíppin

C. Singapo. 

D. Inđônêxia.

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan

B. Philíppin

C. Singapo

D. Inđônêxia

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN