Hoàng Gia Bảo

 

A. ASEAN, Ca-na-da ,Ấn Độ .


 

C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2018 lúc 13:00

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin học?

A. ASEAN, Canada, Ấn Độ

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU

C. Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Xingapo

D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi

Hoàng Gia Bảo

Khu vực và quốc gia nào đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử và tin học?

A. Anh, Đức và Pháp

B. Nhật Bản, Anh và Hàn Quốc

C. Hoa Kì, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU)

D. Liên bang Nga, Hoa Kì và Ấn Độ

Hoàng Gia Bảo

Nhật Bản, Hoa Kì, EU đúng đầu trong công nghiệp điện tử tin học là do

A. nguồn cung cấp kim loại lớn

B. nguồn cung cấp điện năng lớn

C. có lực lượng lao động có trình độ chuyên môn - kĩ thuật cao

D. nhu câu sử dụng các thiết bị điện tử, máy tính, điện tử tiêu dùng, thiết bị viên thông lớn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người)
Hoa Kì 819,0 293,6
Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9
Nhật Bản 566,5 127,6

a, Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b, Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c, Rút ra nhận xét cần thiết.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Giá trị xuất khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004

Hoàng Gia Bảo