Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước.

 

A. Đang phát triển.


 

B. Có trữ lượng than lớn.


 

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn.


 

D. Có trình độ công nghệ cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 8 2019 lúc 14:45

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

A. Đang phát triển

B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn

D. Có trình độ công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

A. Đang phát triển

B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn

D. Có trình độ công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Tỉnh nào sau đây của nước ta có trữ lượng than lớn nhất cả nước và chất lượng tốt nhất Đông Nam Á?

A. Lào Cai.

B. Thái Nguyên.

C. Quảng Ninh

D. Quảng Nam

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì

B. A – rập Xê – út

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

A. Hoa Kì

B. Ả rập Xêut

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn ?

 

A. Hoa Kì.     

B. A-rập Xê-út.


 

C. Việt Nam.     

D. Trung Quốc.


 

Hoàng Gia Bảo

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và kahr năng khai thác ở nước ta là

A. bể Cửu long và bể Nam Côn Sơn

B. bể Phú Khánh và bể Mã Lai.

C. bể Cửu Long và bể Sông Hồng

D. bể Phú Khánh và bể Mã Lai

Hoàng Gia Bảo

Châu lực nào có trữ lượng than lớn nhất thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Âu

C. Châu Mỹ

D. Châu Phi.

Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới ?

 

A. Than nâu.   

B. Than đá.   

C. Than bùn.   

D. Than mỡ.


 

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)