Chương II - Sóng cơ học

trần thị phương thảo

Kết luận nào không đúng với sóng âm?

A. Tốc độ truyền âm trong môi trường tỉ lệ với tần số âm.

B. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm.

C. Âm sắc, độ cao, độ to là những đặc trưng sinh lý của âm.

    D. Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

giải thích các câu còn lại giúp em với nhé

phynit
phynit Admin 20 tháng 4 2015 lúc 16:09

Tốc độ truyền âm của môi trường phụ thuộc vào 3 yếu tố:

+ Mật độ vật chất của môi trường

+ Tính đàn hồi của môi trường

+ Nhiệt độ và môi trường

Đáp án là A.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN