Dao động cơ học

trần thị phương thảo

trong dao động điều hòa của con lắc đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng

A.tần số  phụ thuộc vào biên độ dao động

B. li độ của vật cùng pha với vận tốc

C.độ lớn của lực đàn hồi bằng độ lớn của lực kéo về

D.lực đàn hồi có độ lớn luôn không đổi

giải thích rõ giúp em với nhé 

Hai Yen
Hai Yen 18 tháng 4 2015 lúc 8:09

A. Sai vì tần số của con lắc nằm ngang \(f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}\) chỉ phụ thuộc vào độ cừng, khối lượng lò xo.

B.Sai vì \(x = A\cos \omega t => v = x' = A.\omega \cos (\omega t + \frac{\pi}{2})\);

            => vận tốc sớm pha \(\pi/2\) so với li độ.

C. Đúng.\(F_{dh} = k\triangle l = kx;F_{kv} = - kx \) tức là hai lực này có cùng độ lớn. Chú ý là biểu thức này không đúng với con lắc lò xo thằng đứng.

D. Sai. Lực đàn hồi tỉ lệ với li độ x. mà li độ x thay đổi => lực đàn hồi thay đổi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN