Đỗ Lê Tú Linh
4 tháng 8 2015 lúc 15:01

abcd-abc-ab-a=2086

1000a+100b+10c+d-100a-10b-c-10a-b-a=2086

(1000a-100a-a)+(100b-10b-b)+(10c-c)+d=2086

899a+89b+9c+d=2086

=>abcd=2323

Bình luận (0)
Nhok Silver Bullet
4 tháng 8 2015 lúc 14:41

abcd-abc-ab-a = 2086

1000a+100b+10c+d-100a-10b-c-10a-b-a = 2086

889a + 89b + 9c + d = 2086

đến đây chịu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN