Hoàng Gia Bảo

Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn , điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là

 

A. Trâu.    

B. Bò.    

C. Lợn.    

D. Dê.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 8 2019 lúc 6:14

Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được nuôi theo hình thức chăn thả ở vùng cận nhiệt, các vùng khô hạn, hoang mạc và nửa hoang mạc?

A. Cừu

B.

C. Lợn.

D.

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Hoàng Gia Bảo

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới đến ngành giao thông vận tải?

A. Vận tải bằng trực thăng có tính ưu việt

B. Vận tải bằng gai súc (lạc đà) là phổ biến

C. Vận tải ô tô gặp trở ngại do cát bay, bão cát sa mạc

D. Có điều kiện phát triển ngành giao thông vận tải đường sông, đường sắt.

Hoàng Gia Bảo

Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm

 

A. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm.


 

B. Trồng trọt, chăn nuôi chỉ có thể phát triển ở một số đối tượng.


 

C. Tinh mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rõ rệt.


 

D. Tăng tính bấp bênh và không ổn định của sản xuất nông nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu , bò , dê , cừu là

 

A. Gắn với các vùng sản xuất lương thực thâm canh .


 

B. Gắn với các vùng trồng rau quả.


 

C. Gắn với các vùng nuôi trồng thủy sản.


 

D. Gắn với các đô thị - nơi có thị trường tiêu thụ.


 

Hoàng Gia Bảo

Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung ở vùng nào sau đây của nước ta?

A. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được coi là “Con bò sữa của người nghèo”, phân bố tập trung ở Nam Á, châu Phi?

A. Bò.

B. Trâu.

C. Cừu.

D. Dê.

Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn, quá trình hoang mạc hóa phát triển là do

A. Do phát quang rừng làm đồng cỏ

B. Do chăn tha gia súc quá mức

C. Nền sản xuất nông nghiệp phiến diện

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Cùng phân bố ở vùng nhiệt đới ẩm nhưng đàn trâu khác đàn bò ở điểm nào sau đây?

A. Khả năng chịu rét cao hơn

B. Khả năng chịu rét thấp hơn.

C. Chỉ thích hợp với thức ăn tự nhiên

D. Chỉ thích hợp với thức ăn do con người trồng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN