Hoàng Gia Bảo

Phát triển chăn nuôi góp phân tạo ra nền nông nghiệp bền vững vì

 

A. Chăn nuôi phát triển sẽ thúc đẩy nhanh trồng trọt phát triển và ngược lại.


 

B. Sản phẩm chăn nuôi sẽ dần thay thế cho sản phẩm của trồng trọt.


 

C. Chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng trọt.


 

D. Chăn nuôi có nhiều vai trò hơn so với trồng trọt.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 12 2019 lúc 17:57

Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở các nước phát triển có tỉ trọng ngành chăn nuôi cao hơn ngành trồng trọt không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Vốn đầu tư ngày càng lớn

B. Có cơ sở nguồn thức ăn ổn định

C. Hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả, chuồng trại

D. Công nghiệp chế biến phát triển, thị trường tiêu thụ rộng

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành trồng trọt?

A. Cung cấp lao động.

B. Cung cấp máy móc, trang thiết bị

C. Làm tăng giá trị của sản phẩm sau khi thu hoạch.

D. Cung cấp sức kéo và phân bón, tận dụng phụ phẩm

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Nghành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nghành khai thác là do

 

A. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.


 

B. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã cạn kiệt.


 

C. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được .


 

D. Không phải đầu tư ban đầu.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố nhanh chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nhân tố nào sau đây ?

 

A. Dịch vụ thú y.


 

B. Thị trường tiêu thụ.


 

C. Cơ sở nguồn thức ăn.


 

D. Giống gia súc , gia cầm.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Thị trường tiêu thụ

C. Hình thức chăn nuôi

D. Dịch vụ giống, thú y.

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Thị trường tiêu thụ

C. Hình thức chăn nuôi

D. Dịch vụ giống, thú y

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN