Hoàng Gia Bảo

Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới

 

A. Sự phát triển của cây trồng và vật nuôi.


 

B. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


 

C. Nguồn lao động của một đất nước.


 

D. Tất cả các ý trên.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 7 2019 lúc 6:26
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển châu Á thường phả biến hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Khu công nghiệp tập trung

B. Khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là đặc điểm của tổ chức ãnh thổ nông nghiệp nào sau đây?

A. Trang trại

B. Thể tổng hợp nông nghiệp

C. Vùng nông nghiệp

D. Nông trường quốc doanh

Hoàng Gia Bảo

Em hây nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Hoàng Gia Bảo

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Quan sát bảng Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33 (trang 132 - SGK), em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí.

Hoàng Gia Bảo

Có ranh giới địa lí các định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ra đời ở các nước tư bản vào những năm cuối của thế kỉ XIX là

A. khu công nghiệp

B. điểm công nghiệp

C. vùng công nghiệp

D. trung tâm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)