Chương II - Sóng cơ học

trần thị phương thảo

Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S1 và S2. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất trạng thái dao động của những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2:

A. Đứng yên, không dao động.                               B. Dao động với biên độ bé nhất.                   C. Dao động với biên độ có giá trị trung bình.                D. Dao động với biên độ lớn nhất

trần thị phương thảo
trần thị phương thảo 27 tháng 3 2015 lúc 10:32

mình cũng nghĩ là A mà đáp án là B :( . ai có thể giải thích giúp mình với

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 27 tháng 3 2015 lúc 9:24

Do hai nguồn dao động ngược pha nên đường trung trực của S1S2 là đừng yên, không dao động.

Chọn đáp án.A.

Chú ý là hai nguồn dao động cùng pha thì đường trung trực của S1S2 là cực đại, biên độ lớn nhất.

 

 

 

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 27 tháng 3 2015 lúc 15:57

Vì ở đây giả thiết là hai nguồn ngược pha, không cùng biên độ, nên những điểm trên trung trực S1S2 dao động với biên độ bé nhất (= |a1 - a2|).

Nếu a1 = a2 thì trung trực mới đứng yên không dao động.

Đáp án B là đúng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN