Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1=10pF đến C2 = 490pF ứng với góc quay của các bản tụ là αcác bản tăng dần từ 0 độ đến 180 độ. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2uH để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 19,2m phải quay các bản tụ một góc αlà bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất.

A. 51,90                                B. 19,10                                      C. 15,70                                                   D. 17,5

Hai Yen
27 tháng 3 2015 lúc 8:57

L của bạn đơn vị là \(2u H \) hay \(2\mu H \)

Mình sẽ làm với \(L = 2\mu H \)

Để bắt được sóng 19,2 m thì tụ C có giá trị là: 

\(C = \frac{\lambda^2}{c^2.4.\pi^2.L} = \frac{19,2^2}{9.10^{16}.4.\pi^2.2.10^{-6}} = 51,9pF.\)

Như vậy cần phải xoay đến giá trị \(C = 51,9 pF.\)

\(0^0 \rightarrow 180^0: 10 pF \rightarrow 490pF. \)

\(0^0 \rightarrow \alpha ^0: 10 pF \rightarrow 51,9pF. \)

Khi đó ta có phương trình: \((180-0).(51,9-10) = (\alpha - 0).(490-10)\)

                               => \(\alpha = \frac{180.41,9}{480} =15,7^0. \)

Chọn đáp án.C.15,70.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN