Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1=10pF đến C2 = 490pF ứng với góc quay của các bản tụ là αcác bản tăng dần từ 0 độ đến 180 độ. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2uH để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 19,2m phải quay các bản tụ một góc αlà bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất.

A. 51,90                                B. 19,10                                      C. 15,70                                                   D. 17,5

Hai Yen
27 tháng 3 2015 lúc 8:57

L của bạn đơn vị là \(2u H \) hay \(2\mu H \)

Mình sẽ làm với \(L = 2\mu H \)

Để bắt được sóng 19,2 m thì tụ C có giá trị là: 

\(C = \frac{\lambda^2}{c^2.4.\pi^2.L} = \frac{19,2^2}{9.10^{16}.4.\pi^2.2.10^{-6}} = 51,9pF.\)

Như vậy cần phải xoay đến giá trị \(C = 51,9 pF.\)

\(0^0 \rightarrow 180^0: 10 pF \rightarrow 490pF. \)

\(0^0 \rightarrow \alpha ^0: 10 pF \rightarrow 51,9pF. \)

Khi đó ta có phương trình: \((180-0).(51,9-10) = (\alpha - 0).(490-10)\)

                               => \(\alpha = \frac{180.41,9}{480} =15,7^0. \)

Chọn đáp án.C.15,70.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)