Hoàng Gia Bảo

Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa , lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm , đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây ?

A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương.

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 9 2017 lúc 12:42

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô

B. Lúa mì

C. Lúa gạo

D. Cao lương

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây mía ?

A. Cần nhiệt , ẩm rất cao và phân hóa theo mùa.

B. Thích hợp khí hậu lạnh , đất phù sa , bón phân đầy đủ.

C. Thích hợp khí hậu ôn đới , cận nhiệt , đất đen giâu dinh dưỡng.

D. Đòi hỏi khí hậu ôn hòa , lượng mưa nhiều.

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây lúa mì

A. Khí hậu nóng ,khô , đất nghèo dinh dưỡng.

B. Khí hậu nóng , ẩm , chân ruộng ngập nước , đất phù sa.

C. Khí hậu ấm , khô , đất đai màu mỡ.

D. Khí hậu lạnh , khô ,đất thoát nước.

Hoàng Gia Bảo

Cây lúa mì có đặc điểm sinh thái nào sau đây?

A. Ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp, nhất là đất bazan và đất đá vôi

B. Ưa nhiệt độ ôn hòa, lượng mưa đều nhưng rải đều quanh năm, đất chua

C. Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước, dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu

D. Ưa khí hậu ấm, khô, đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp, đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón

Hoàng Gia Bảo

Cây lúa gạo có đặc điểm sinh thái nào sau đây?

A. Ưa nhiệt, ẩm, không chịu được gió, bão, thích hợp với đất bazan

B. Ưa khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa, cần nhiều phân bón

C. Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước, dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

D. Ưa khí hậu ấm, khô, đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp, đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm sinh thái đặc biệt của cây ngô so với các cây lương thực khác là

A. Chỉ trồng được ở đới nóng , đất đai màu mỡ.

B. Chỉ trồng ở miền khí hậu lạnh , khô.

C. Chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước.

D. Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là

A. Biên độ sinh thai rộng , không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc.

B. Biên độ sinh thai hẹp , cần những đòi hỏi dặc biệt về nhiệt , ẩm , … chế độ chăm sóc.

C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng.

D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh , khô , không đòi hỏi đất giâu dinh dưỡng.

Hoàng Gia Bảo

Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ?

A. Khí hậu ẩm , khô ,đất màu mỡ.

B. Khí hậu nóng , đất ẩm.

C. Khí hậu khô, đất thoát nước.

D. Khí hậu nóng , ẩm , chân ruộng ngập nước , đất phù sa.

Hoàng Gia Bảo

Cây đậu tương thích hợp trồng trọt ở nơi

A. Có khí hậu khô , đất giâu dinh dưỡng.

B. Khí hậu có sự phân hóa , mưa rải đều quanh năm.

C. Có khí hậu ẩm , khô ,đất badan.

D. Có độ ẩm cao , đất tơi xốp , thoát nước.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN