Hoàng Gia Bảo

Vùng phân bố của cây bông là ở

A. Miền ôn đới lục địa.

B. Miền nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C. Khu vực bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Miền thảo nguyên ôn đới.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 6 2018 lúc 10:00

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
RealBoyMC
Xem chi tiết
liuliu
Xem chi tiết
Ka Ka
Xem chi tiết
Vy Luong
Xem chi tiết
Dương Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Tram Vo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết