Hoàng Gia Bảo

Mía là cây lấy đường trồng ở vùng ?

A. Ôn đới.

B. Cận nhiệt đới.

C. Bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Nhiệt đới ẩm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 6 2018 lúc 17:16

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng

A. Máy bay

B. Tàu hóa

C. Ô tô

D. Bằng gia súc (lạc đà)

Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng

A. Máy bay

B. Tàu hỏa

C. Ô tô

D. Bằng gia súc (lạc đà)

Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn, quá trình hoang mạc hóa phát triển là do

A. Do phát quang rừng làm đồng cỏ

B. Do chăn tha gia súc quá mức

C. Nền sản xuất nông nghiệp phiến diện

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo

B. Ngô

C. Cao lương

D. Lúa mì

Hoàng Gia Bảo

Cùng phân bố ở vùng nhiệt đới ẩm nhưng đàn trâu khác đàn bò ở điểm nào sau đây?

A. Khả năng chịu rét cao hơn

B. Khả năng chịu rét thấp hơn.

C. Chỉ thích hợp với thức ăn tự nhiên

D. Chỉ thích hợp với thức ăn do con người trồng.

Hoàng Gia Bảo

Con sông nào sau đây không thuộc vùng nhiệt đới ẩm

A. Vonga

B. A-ma-dôn

C. Sông Hồng

D. Sông Hằng

Hoàng Gia Bảo

Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do

A. Bị rửa trôi xói mòn

B. Đốt rừng làm rẫy

C. Thiếu công trình thuỷ lợi

D. Không có người sinh sống

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Hoàng Gia Bảo

Vào mùa hạ dải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta dải hội tụ nhiệt đới được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí là

 

A. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.


 

B. chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.


 

C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.


 

D. xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.


 

Hoàng Gia Bảo

Lượng mưa ở vùng ôn đới Nam bán cầu lớn hơn vùng ôn đới Bắc bán cầu do yếu tố nào sau đây

A. Gió mùa

B. Dòng biển

C. Bề mặt đệm

D. Dải hội tụ nhiệt đới

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN