Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là

A. Biên độ sinh thai rộng , không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc.

B. Biên độ sinh thai hẹp , cần những đòi hỏi dặc biệt về nhiệt , ẩm , … chế độ chăm sóc.

C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng.

D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh , khô , không đòi hỏi đất giâu dinh dưỡng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 3 2018 lúc 6:02

 Giải thích : Mục II, SGK/109 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô

B. Lúa mì

C. Lúa gạo

D. Cao lương

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm sinh thái đặc biệt của cây ngô so với các cây lương thực khác là

A. Chỉ trồng được ở đới nóng , đất đai màu mỡ.

B. Chỉ trồng ở miền khí hậu lạnh , khô.

C. Chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước.

D. Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

Hoàng Gia Bảo

Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa , lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm , đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây ?

A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương.

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Hoàng Gia Bảo

Trong các kiểu ( hoặc đới ) khí hậu dưới đây, kiểu ( hoặc đới ) nào có điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho cây cối sinh trưởng và phát triển ?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

B. Khí hậu xích đạo

C. Khí hậu cận nhiệt gió mùa

D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Hoàng Gia Bảo

Nghành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn ?

 

A. Công nghiệp chế biến.


 

B. Công nghiệp dệt may.


 

C. Công nghiệp cơ khí.


 

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

A. Công nghiệp chế biến

B. Công nghiệp dệt – may

C. Công nghiệp cơ khí

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

A. Công nghiệp chế biến

B. Công nghiệp dệt may

C. Công nghiệp cơ khí

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có qui trình sản xuất đơn giản, không đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao?

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Chế độ nước sông ngòi ở khí hậu nhiệt đới gió mùa có đặc điểm nào sau đây?

A. Sông cạn quanh năm

B. Lượng nước lớn quanh năm

C. Lượng nước cả năm nhỏ, tập trung vào mùa đông

D. Thay đổi theo mùa, mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN