Bài 13. Môi trường truyền âm

Anh Lan

điền từ thích hợp vào chỗ ..........

-chất rắn, lỏng , khí là những môi trường có thể truyền được.........,,.........

-âm có thể truyền qua các môi trường như...........................và ko thể truyền qua .......................................

-nói chung tốc độ truyền âm trong ................................lớn hơn trong chất .......................... trong chất lỏng ................................trong chất khí

GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!

 

Lê Thị Ngọc Châu
Lê Thị Ngọc Châu 24 tháng 2 2017 lúc 19:49

1. âm

2. lỏng ,khí ,chân không

3.chất rắn,lỏng,lớn hơn

Bình luận (0)
VN HAPPY
VN HAPPY 31 tháng 12 2020 lúc 9:35

 

-chất rắn, lỏng , khí là những môi trường có thể truyền được âm

-âm có thể truyền qua các môi trường như  rắn, lỏng , khí và ko thể truyền qua môi trường chân không

-nói chung tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí

Bình luận (0)
Võ Thu Uyên
Võ Thu Uyên 11 tháng 1 2017 lúc 20:36

-chất rắn, lỏng , khí là những môi trường có thể truyền được âm

-âm có thể truyền qua các môi trường như rắn, lỏng và khí và ko thể truyền qua môi trường chân không.

-nói chung tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí

Bình luận (1)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 20 tháng 1 2017 lúc 14:44

......âm.

......rắn, lỏng, khí.......chân không.

......chất rắn.......lỏng.......lớn hơn...

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt 20 tháng 1 2017 lúc 19:58

-chất rắn, lỏng , khí là những môi trường có thể truyền được âm

-âm có thể truyền qua các môi trường như rắn, lỏng, khí và ko thể truyền qua chấn không

-nói chung tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí

Bình luận (0)
Nguyễn Mậu Duyên
Nguyễn Mậu Duyên 21 tháng 1 2017 lúc 15:26

-âm

-rắn , lỏng, khí ;chân không

-chất rắn; chất lỏng; lớn hơn

Bình luận (0)
Lê Vương Kim Anh
Lê Vương Kim Anh 5 tháng 2 2017 lúc 20:09

- chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm

- âm có thể truyền qua các môi trường như rắn, lỏng, khí và ko thể truyền qua môi trường chân không.

- nói chung tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Bình luận (0)
vo danh
vo danh 10 tháng 2 2017 lúc 20:02

..... âm

...... rắn, lỏng, khí... chân không

..... chất rắn... lỏng.... lớn hơn

Bình luận (1)
Bảo Lê Huỳnh Quốc
Bảo Lê Huỳnh Quốc 11 tháng 2 2017 lúc 10:04

âm

rắn, lỏng khí

môi trường chân không

chất rắn>lỏng>khí

Bình luận (0)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tháng 2 2017 lúc 20:32

(1) âm thanh.

(2) rắn, lỏng và khí

(3) chân ko

(4) rắn (5) lỏng (6) khí

Bình luận (0)
Phạm Phương Anh
Phạm Phương Anh 24 tháng 12 2016 lúc 15:45

- Chất rắn, lỏng , khí là những môi trường có thể truyền được âm

- Âm có thể truyền qua các môi trường như rắn , lỏng, khí và không thể truyền qua môi trường chân không

- Nói chung tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí

 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN