Hoàng Gia Bảo

Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới ?

A. Khoai tây , đại mạch , yến mạch.

B. Khoai tây , cao lương , kê.

C. Mạch đen , sắn ,kê.

D. Khoai lang , yến mạch , cao lương.

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 8 2017 lúc 14:34

 Giải thích : Mục I, SGK/109 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các cây lương thực như đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây được trồng nhiều nhất ở miền nào?

A. Miền ôn đới

B. Miền nhiệt đới

C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây được trồng nhiều ở vùng khí hậu nào sau đây?

A. Ôn đới

B. Cận nhiệt

C. Nhiệt đới.

D. Cận xích đạo

Hoàng Gia Bảo

Các loại cây hoa màu như kê, cao lương, khoai lang được phân bố ở vùng nào?

A. Ôn đới và cận nhiệt

B. Nhiệt đới và cận nhiệt

C. Ôn đới và nhiệt đới

D. Ôn đới nóng

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới có hướng nào sau đây

A. Hướng tây nam ở Bán cầu Bắc, hướng tây bắc ở Bán cầu Nam

B. Hướng tây bắc ở Bán cầu Bắc, hướng tây nam ở Bán cầu Nam

C. Hướng đông nam Bán cầu Bắc, hướng đông bắc Bán cầu Nam

C. Hướng đông nam Bán cầu Bắc, hướng đông bắc Bán cầu Nam

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào sau đây?

A. Áp cao cực về áp thấp ôn đới

B. Áp cao cực về áp thấp xích đạo

C. Áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới

D. Áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới có thời gian hoạt động và tính chất nào sau đây?

A. Thổi quanh năm, độ ẩm cao

B. Thổi quanh năm, độ ẩm thấp

C. Thổi theo mùa, độ ẩm cao

D. Thổi theo mùa, độ ẩm thấp

Hoàng Gia Bảo

Gió Tây ôn đới có thời gian hoạt động và tính chất nào sau đây?

A. Thổi quanh năm, độ ẩm cao

B. Thổi quanh năm, độ ẩm thấp

C. Thổi theo mùa, độ ẩm cao

D. Thổi theo mùa, độ ẩm thấp

Hoàng Gia Bảo

Cây lương thực được trồng chủ yếu trên loại đất nào sau đây

A. Đất mặn

B. Đất phèn

C. Đất feralit

D. Đất phù sa