Hoàng Gia Bảo

Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 

A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.


 

B. Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu cho đất.


 

C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.


 

D. Tăng cường bón phân hóa học cho đất.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 10 2018 lúc 4:54

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở vùng đồi núi, khi thảm thực vật rừng bị phá hủy, vào mùa mưa lượng nước chảy trần trên mặt đất tăng lên và với cường độ mạnh hơn khiến đất bị xói mòn nhanh chông . Trong tinh huống trên, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?

A. Khí quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển.

B. Sinh quyển, khí quyển, thạch quyển.

C. Sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển.

D. Sinh quyển, khí quyển, thạch quyển.

Hoàng Gia Bảo

Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh.

Hoàng Gia Bảo

Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả

A. Mở rộng diện tích đất canh tác

B. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất

C. Trồng rừng chống xói mòn đất

D. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất xây dựng

Hoàng Gia Bảo

Cường độ phong hóa diễn ra mạnh nhất ở bề mặt trái đất, vì đó là nơi.

 

A. trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ mặt trời.


 

B. tiếp xúc trực tiếp với khí quyển , thủy quyền và sinh quyển.


 

C. chịu tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người.


 

D. tất cả các nguyên nhân trên.


 

Hoàng Gia Bảo

Trong câu tục ngữ: “Nhất..., nhì phân, tam cần, tứ giống”, nguồn lực còn thiếu trong dấu ba chấm (...) được đề cao trong sản xuất nông nghiệp là

A. đất.

B. nước.

C. sinh vật.

D. khoáng sản.

Hoàng Gia Bảo

Hiện nay tỉ lệ đất nông nghiệp so với đất tự nhiên trên thế giới chiếm bao nhiêu %?

A. 8%      

B. 10%

C. 12%      

D. 17%

Hoàng Gia Bảo

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tinh chất đất nhiều nhất ?

A. Cày bừa    

B. Làm cỏ    

C. Bón phân    

D. Gieo hạt

Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây là nguyên nhân làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc tăng nhanh và thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa ở các nước đang phát triển ?

 

Hoàng Gia Bảo

Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rộng diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?

A. Quảng canh

B. Xen canh

C. Thâm anh

D. Xen canh và thâm canh

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN