Hoàng Gia Bảo

 

A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.


 

C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 10 2018 lúc 4:54

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở vùng đồi núi, khi thảm thực vật rừng bị phá hủy, vào mùa mưa lượng nước chảy trần trên mặt đất tăng lên và với cường độ mạnh hơn khiến đất bị xói mòn nhanh chông . Trong tinh huống trên, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?

Hoàng Gia Bảo

Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh.

Hoàng Gia Bảo

Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả

A. Mở rộng diện tích đất canh tác

B. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất

C. Trồng rừng chống xói mòn đất

D. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất xây dựng

Hoàng Gia Bảo

 

A. trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ mặt trời.


 

C. chịu tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người.


 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 

Hoàng Gia Bảo

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tinh chất đất nhiều nhất ?