Hoàng Gia Bảo

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không nghành nào có thể thay thế được là

 

A. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triern của xã hội loài người.


 

C. Tạo việc làm cho người lao động.


 

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 3 2017 lúc 3:50

Hướng dẫn: Mục I, SGK/103 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là ‘’ quả tim của ngành công nghiệp nặng’’, cung cấp công cụ, thiết bị, máy động lực cho các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng theo nhu cầu của xã hội?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp luyện kim

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người

C. Không có khả năng xuất khẩu

D. Phục vụ cho nhu cầu của con người

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.


 

C. Dệt-may.    

 D. Sanh-sứ - thủy tinh.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Nhựa

B. Dệt - may

C. Da giày

D. Sành – sứ - thủy tinh

Hoàng Gia Bảo

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng?

A. Sản xuất máy móc

B. Khai thác dầu - khí

C. Chế biến gỗ

D. Chế biến thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguồn nguyên liệu thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)