Violympic Vật lý 8

Trần Mạnh Hiếu

Một cục nước đá có thể tích 360 cm3 và nổi trên mặt nước. Biết khối lượng riêng cục nước đá và nước lần lượt là 0,92kg/cm3 ; 1g/cm3. Thể tích phần nổi của cục nước đá là bao nhiêu cm3 ?

Nguyễn Quang Định
25 tháng 12 2016 lúc 20:27

ủa có thiếu j ko ta

Bình luận (3)
Nguyễn Quang Định
25 tháng 12 2016 lúc 20:38

360cm3=9/25000m3

Dđá=920kg/m3; Dnước=1000kg/m3

Pđá: 9/25000.920=0,3312kg

............... làm típ nhá

Bình luận (6)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN