Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành

A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.


 

B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.

C. Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.

D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn, hỗn hợp.

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 8 2017 lúc 3:50

 Giải thích : Mục I, SGK/99 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phân chia thành các nguồn lực vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế – xã hội là dựa vào:

A. Nguồn gốc 

B. Tính chất tác động của nguồn lực

C. Dân số và nguồn lao động

D. Chính sách và xu thế phát triển

Hoàng Gia Bảo

Khi đánh giá về nguồn lực vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế, cần đánh giá trên những phương diện nào sau đây?

A. Tự nhiên, kinh tế.

B. Chính trị, giao thông.                           

C. Tự nhiên, giao thông.

D. Tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông.

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động

A. Đường biên giới , đường bờ biển.

B. Các dòng sông, các dãy núi.

C. Hướng gió dông biển.

D. Tất cả đều đúng.

Hoàng Gia Bảo

Vị trí giáp biển của nước ta tạo điều kiện để nước ta phát triển ngành kinh tế nào sau đây?

A. Thông tin liên lạc

B. Công nghiệp thủy điện.                        

C. Công nghiệp khai khoáng.

D. Công nghiệp dệt may - da giày.

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào sau đây ít phụ thuộc nhất vào điều kiện tự nhiên?

A. Trồng trọt.

B. Chăn nuôi

C. Công nghiệp

D. Dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hường chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải.Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hường chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải.

Hoàng Gia Bảo

Trên trên bản đồ kinh tế xã hội các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động ?

A. Đường giao thông đường sắt đường ô tô đường hàng không.

B. Các luồng di dân.

C. Đường ranh giới giữa các vùng các địa phương.

D. Tất cả đều đúng.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

A. Đô thị.    

B. Sự phân bố dân cư.

C. Lãnh thổ.    

D. Cơ cấu dân số.

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

A. Là tiêu chí để đặt yêu cầu về tốc độ vận chuyển

B. Quyết định sự phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải

C. Quy định mật độ, mạng lưới các tuyến đường giao thông

D. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải

Hoàng Gia Bảo

Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn , điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là

 

A. Trâu.    

B. Bò.    

C. Lợn.    

D. Dê.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN