Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

một máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng được nối vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. thứ cấp gồm hai cuộn : N2=55 vòng N3=110 vòng. giữa hai đầu N2 đấu với điện trở thuần R1=11 ôm, giữa hai đầu N3 đấu với điện trở thuần R2=44 ôm. cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng

A.0,1A                                    B.0,25A                                           C.0.05A                                                 D.0,15A

Hà Đức Thọ
16 tháng 2 2015 lúc 21:58

Do máy biến áp lí tưởng nên công suất sơ cấp bằng công suất thứ cấp.

Cuộn thứ cấp:

N2= 55 vòng \(\Rightarrow U_2=\frac{55}{1100}.220=11V\)

N3=110 vòng \(\Rightarrow U_3=\frac{110}{1100}.220=22V\)

Do mạch thứ cấp chỉ có R nên công suất thứ cấp là: \(P=\frac{U_2^2}{R_2}+\frac{U_3^2}{R_3}=\frac{11^2}{11}+\frac{22^2}{44}=22W\)

Như vậy, công suất cuộn sơ cấp cũng là 22W

Mà: \(P=U.I\Rightarrow I=\frac{P}{U}=\frac{22}{220}=0,1A\)

Đáp án A.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự