Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

một máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng được nối vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. thứ cấp gồm hai cuộn : N2=55 vòng N3=110 vòng. giữa hai đầu N2 đấu với điện trở thuần R1=11 ôm, giữa hai đầu N3 đấu với điện trở thuần R2=44 ôm. cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng

A.0,1A                                    B.0,25A                                           C.0.05A                                                 D.0,15A

Hà Đức Thọ
16 tháng 2 2015 lúc 21:58

Do máy biến áp lí tưởng nên công suất sơ cấp bằng công suất thứ cấp.

Cuộn thứ cấp:

N2= 55 vòng \(\Rightarrow U_2=\frac{55}{1100}.220=11V\)

N3=110 vòng \(\Rightarrow U_3=\frac{110}{1100}.220=22V\)

Do mạch thứ cấp chỉ có R nên công suất thứ cấp là: \(P=\frac{U_2^2}{R_2}+\frac{U_3^2}{R_3}=\frac{11^2}{11}+\frac{22^2}{44}=22W\)

Như vậy, công suất cuộn sơ cấp cũng là 22W

Mà: \(P=U.I\Rightarrow I=\frac{P}{U}=\frac{22}{220}=0,1A\)

Đáp án A.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN