Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.

B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.

C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.

D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 4 2017 lúc 14:28

 Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.

- Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.

- Mật độ dân số thấp ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Trung – Nam Phi, Nam Mỹ,… với mật độ dân số dưới 50 người/km2.

- Đại bộ phận dân cư sống ở châu Á (Đông Á, Đông Nam Á, Nam – Trung Á,…) và thưa ở châu Đại Dương, châu Phi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Giải thích : Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á, SGK/12 Địa Lí 10. Ta thấy dân cư tập trung chủ yếu ở các khu vực phía Đông Á (Đông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…) và Nam Á (Ấn Độ),…


Đáp án: D

Hoàng Gia Bảo

Châu Á có số dân đông nhất trên thế giới không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Tốc độ gia tăng tự nhiên cao.

B. ít chịu ảnh hưởng của các cuộc chuyển cư liên lục địa.

C. Là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.         

D. Kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ.

Hoàng Gia Bảo

Thời kì 1650 - 2005, các châu lục nào sau đây có tỉ trọng dân cư giảm xuống?

A. Châu Á, châu Mỹ.

B. Châu Á, châu Âu.

C. Châu Phi, châu Âu.

D. Châu Đại Dương, châu Mỹ.

Hoàng Gia Bảo

Thời kì 1650 - 2005, các châu lục nào sau đây có tỉ trọng dân cư tăng lên?

A. Châu Á, châu Âu, châu Ph

B. Châu Á, châu Mỹ, châu Âu.                  

C. Châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương.

D. Châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Á.

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tinh hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.

B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.

C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.

D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng ở SGK (tình hình phát triển dân số thế giới), em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số thế giới trong tương lai.

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, châu lục nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất thế giới?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, châu lục nào saù đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới?

A. Châu Âu 

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu 24.1 (trang 93 - SGK), em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN