Chương II- Âm học

Chu Phương Uyên

Hai gương phẳng vuông góc vs nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. Một điểm sáng S nằm trên đường phân giác của góc hợp bởi hai gương.Qua hệ gương ta thu được baoo nhiêu ảnh của điểm sáng S ???

Mk đang cần gấp, nhớ là cả cách giải nữa nha. THANKS VERY MUCH ^~^

Vù Cao Bằng
18 tháng 1 2017 lúc 15:52

cho 3 ảnh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN