Hoàng Gia Bảo

Động lực làm tăng dân số thế giới là

 

A. Gia tăng cơ học


 

B. Gia tăng dân số tự nhiên.


 

C. Gia tăng dân số tự nhiên và cơ học.


 

D. Tỉ suất sinh thô.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 8 2018 lúc 7:12

Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học

Hoàng Gia Bảo

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học.

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 1,3% và không thay đổi qua các năm, gia tăng cơ học là không đáng kể; dân số nước ta năm 2007 là 85,17 triệu người, đến năm nào sau đây thì dân số nước ta sẽ đạt 100 triệu người?

A. 2017

B. 2018

C. 2019

D. 2020

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 - 2005. 

Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

thời kì 1960 - 2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

 

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Phân tích tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng dân số?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 – 2005. Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ số gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960-2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, châu lục nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất thế giới?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, châu lục nào saù đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới?

A. Châu Âu 

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng

A. hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, đơn vị tính là %   

B. tổng số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, đơn vị tính là %.

C. hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, đơn vị tính là %.  

D. tổng số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, đơn vị tính là %.

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, quốc gia nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên dưới 0%?

A. Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Liên bang Nga  

B. Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, Mianma                      

C. LB Nga, Bungari, Ba Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, I-ta-li-a  

D. Ai Cập, Angiêri, Xuđăng, Tuynidi, Êtiôpia

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN