Chương V - Sóng ánh sáng

Nguyễn Ngọc Anh

Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n thì

A. Tốc độ không đổi

B. Tốc độ tăng n lần

C. Tốc độ giản n lần

D. Bước sóng tăng n lần.

Hai Yen
Hai Yen 22 tháng 1 2015 lúc 22:28

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n thì vận tốc của tia sáng bị giảm đi n lần.

Chỉ có tần số là không thay đổi.

Vận tốc giảm n lần, tần số không đổi => bước sóng \(\lambda = v/f\)  sẽ giảm n lần.

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 22 tháng 1 2015 lúc 22:29

Chọn đáp án C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN