Chương V - Sóng ánh sáng

Trần Thu Thủy

Trong thí nghiệm I-âng, hai khe sáng cách nhau 1,5mm và cách màn 1,2m được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Trên màn giao thoa, khoảng cách giữa vân sáng bậc nhất và vân sáng bậc bốn là 2,04mm Giá trị của λ

A. 425nmB. 850nmC. 510nmD. 637,5nm

Các bạn giải chi tiết giúp tớ nhé.

Hai Yen
Hai Yen 22 tháng 1 2015 lúc 22:12

vân sáng bậc 4 vân sáng bậc 1 0

Vị trí của vân sáng bậc \(k\) là \(x_s^k = ki = k\frac{\lambda D}{a}.\)

=> Hiệu khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 và bậc 2 là

 \(\Delta x = x_s^4 - x_s^1= 4.i - 1.i = 3 i = 2,04 mm\)

=> \(i = \frac{2,04}{3} = 0,68mm.\)

=> \(\lambda = \frac{i.a}{D} = \frac{0,68.10^{-3}1,5.10^{-3}}{1,2} =0,85.10^{-6}m = 850nm.\)

Chọn đáp án.B 850nm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN