Hoàng Gia Bảo

Vấn đề đặt ra trong khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước ta là?

A. tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí

B. Tăng cường hợp tác với các nước để được chuyển giao công nghệ hiện đại

C. Xây dựng nhà máy lọc dầu tại nơi khai thác

D. Hợp tác toàn diện lao động nước ngoài

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 2 2017 lúc 5:17

Giải thích: Mục 3, SGK/193 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

2) Việc phát hiện dầu khí và khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã làm cho Vũng Tàu hạn chế phát triển ngành du lịch biển, tập trung phát triển dầu khí.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề nào đang đặt ra khi khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước ta?

A. tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí.

B. Tăng cường hợp tác với các nước để được chuyển giao công nghệ hiện đại

C. Xây dựng nhà máy lọc dầu tại nơi khai thác

D. Hợp tác toàn diện lao động nước ngoài

Hoàng Gia Bảo

Trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở nước ta cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề nào sau đây?

A. Các sự cố về môi trường

B. Thu hồi khí đồng hành

C. Tác động của thiên tai

D. Liên doanh vói nước ngoài

Hoàng Gia Bảo

Hai bể dầu khí lớn nhất hiện hiện đang khai thác ở thềm lục địa nước ta là

A. Nam Côn Sơn, Cửu Long.

B. Thổ Chu - Mã Lai, Cửu Long

C. Sông Hồng, Cửu Long.

D. Nam Côn Sơn, Thổ Chu - Mã Lai

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta?

1) Công nghiệp lọc - hoá dầu ra đời với nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2) Khí tự nhiên đã được sử dụng trong sản xuất điện, sản xuất phân đạm.

3) Sản lượng tăng liên tục và đạt trên 18,5 triệu tấn năm 2005.

4) Bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong nước, không cần nhập khẩu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về giao thông đường ống của nước ta?

1) Ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành dầu khí.

2) Tuyến vận chuyển Bãi Cháy - Hạ Long tới Đồng bằng sông Hồng có từ sớm.

3) Các đường ống dẫn khí từ nơi khai thác vào đất liền đã đi vào hoạt động.

4) Là ngành xuất hiện từ rất sớm ở đất nước ta cùng giao thông đường ô tô.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khai thác dầu khí ở nước ta?

A. Nâng cao trình độ của nguồn lao động. 

B. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu thô.

C. Tăng cường liên doanh với nước ngoài.   

D. Phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về khai thác khoáng sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

1. Vùng thềm lục địa đã được khẳng định là có dầu khí.

2. Hiện nay đã khai thác dầu khí ở phía đông đảo Phú Quý.

 3. iệc sản xuất muối cũng rất thuận lợi.

 4. Các vùng sản xuất muối nổi tiếng là Cà Ná, Sa Huỳnh.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khai thác dầu khí ở nước ta?

A. Nâng cao trình độ của nguồn lao động

B. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu thô

C. Tăng cường liên doanh với nước ngoài

D. Phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN