Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 1 2018 lúc 17:48

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

1) Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước.

3) Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về năng lượng.

4) Nguồn điện và mạng lưới điện được phát triển mạnh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1.     Lớn bậc nhất Đông Nam Á.

3.     Sản lượng khai thác vượt mức 30 triệu tấn/năm.

Hoàng Gia Bảo

1.     Có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

3.     Khả năng cung cấp điện, nước được đảm bảo.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

C. xây nhiều nhà máy thủy điện.

Hoàng Gia Bảo

1) Than antraxit có trữ lượng lớn, nhiệt lượng cao; còn có than bùn, than nâu.

3) Nguồn thuỷ năng có công suất rất lớn với sản lượng cao.

4) Các nguồn năng lượng khác (sức gió, năng lượng mặt trời...) rất dồi dào

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Việc phát triển các nhà máy điện sử dụng than làm nhiền liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

A. Ô nhiễm không khí

B. Ô nhiễm đất đai

C. Ô nhiễm nước ngầm

D. Ô nhiễm nước mặt

Hoàng Gia Bảo

1) Trước đây đã xây dựng các nhà máy thuỷ điện Đa Nhim trên sông Đa Nhim, Đrây H'ling trên sông Xrê Pôk.

3) Theo thời gian các bậc thang thuỷ điện sẽ hình thành trên các hệ thống sông của Tây Nguyên.

4) Một hệ thống các nhà máy thuỷ điện sẽ làm cho bộ mặt của Tây Nguyên khởi sắc, kinh tế có điều kiện phát triển nhanh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Lưới điện ở Đông Nam Bộ được phát triển mạnh, trong đó lớn nhất là:

A. đường dây cao áp 500kV Hoà Bình - Phú Lâm

B. mạch 500kV tuyến Phú Mĩ - Nhà Bè

C. đường dây 500kV Nhà Bè - Phú Lâm

D. hàng loạt công trình 220kV, các công trình trung và hạ thế