Hoàng Gia Bảo

Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng?

A. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện

B. Nhập điện từ nước ngoài

C. Sử dụng điện nguyên tử

D. Sử dụng nguồn địa nhiệt

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 1 2018 lúc 17:48

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp của Đông Nam Bộ?

1) Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước.

2) Các ngành công nghệ cao (luyện kim, điện tử, chế tạo máy...) chiếm vị trí nổi bật.

3) Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về năng lượng.

4) Nguồn điện và mạng lưới điện được phát triển mạnh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vùng than Quảng Ninh?

1.     Lớn bậc nhất Đông Nam Á.

2.     Chất lượng than tốt nhất Đông Nam Á.

3.     Sản lượng khai thác vượt mức 30 triệu tấn/năm.

4.     Nguồn than khai thác được sử dụng chủ yếu cho nhiệt điện và xuất khẩu.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thế mạnh của cơ sở hạ tầng ở Đồng bằng sông Hồng?

1.     Có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

2.     Mạng lưới giao thông phát triển mạnh.

3.     Khả năng cung cấp điện, nước được đảm bảo.

4.     Có nguồn lao động dồi dào.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề về điện ở Duyên hải Nam Trung Bộ được giải quyết không theo hướng nào sau đây?

A. Sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây 500kV.     

B. Xây dựng một số nhà máy thuỷ điện quy mô trung bình

C. Một số nhà máy thuỷ điện sử dụng nguồn nước từ Tây Nguyên đưa xuống.    

D. Sử dụng năng lượng mặt trời đế sản xuất điện.

Hoàng Gia Bảo

Giải pháp quan trọng giúp Đông Nam Bộ đảm bảo đủ nguồn năng lượng điện là:

A. xây nhiều nhà máy nhiệt điện.

B. nhập khẩu năng lượng điện.

C. xây nhiều nhà máy thủy điện.

D. tận dụng nguồn điện từ đường dây 500KW Bắc- Nam.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với thế mạnh về tự nhiên đối với việc, phát triển công nghiệp điện lực của nước ta?

1) Than antraxit có trữ lượng lớn, nhiệt lượng cao; còn có than bùn, than nâu.

2) Dầu khí có trữ lượng lớn, tập trung ở vùng thềm lục địa.

3) Nguồn thuỷ năng có công suất rất lớn với sản lượng cao.

4) Các nguồn năng lượng khác (sức gió, năng lượng mặt trời...) rất dồi dào

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Việc phát triển các nhà máy điện sử dụng than làm nhiền liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

A. Ô nhiễm không khí

B. Ô nhiễm đất đai

C. Ô nhiễm nước ngầm

D. Ô nhiễm nước mặt

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về các biểu hiện tài nguyên nước của các hệ thống sông Xê Xan, Xrê Pôk, Đồng Nai đã và đang được sử dụng có hiệu quả?

1) Trước đây đã xây dựng các nhà máy thuỷ điện Đa Nhim trên sông Đa Nhim, Đrây H'ling trên sông Xrê Pôk.

2) Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX trở lại đây, hàng loạt công trình thuỷ điện lớn đã và đang xây dựng.

3) Theo thời gian các bậc thang thuỷ điện sẽ hình thành trên các hệ thống sông của Tây Nguyên.

4) Một hệ thống các nhà máy thuỷ điện sẽ làm cho bộ mặt của Tây Nguyên khởi sắc, kinh tế có điều kiện phát triển nhanh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Lưới điện ở Đông Nam Bộ được phát triển mạnh, trong đó lớn nhất là:

A. đường dây cao áp 500kV Hoà Bình - Phú Lâm

B. mạch 500kV tuyến Phú Mĩ - Nhà Bè

C. đường dây 500kV Nhà Bè - Phú Lâm

D. hàng loạt công trình 220kV, các công trình trung và hạ thế

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN