Hoàng Gia Bảo

Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là?

A. Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài

B. Quan tâm tới vấn đề môi trường

C. Hạn chế phát triển các khu công nghiệp

D. Tránh làm tổn hại đến ngành du lịch

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 5 2017 lúc 4:14

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu vấn đề sau đây đặt ra trong khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ?

1) Phát triển các ngành công nghệ cao.

2) Phát triển cơ sở năng lượng.

3) Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.

4) Quan tâm đến vấn đề về môi trường.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu là:

A. thiếu lao động chuyên môn cao.

B. bảo vệ môi trường.

C. thiếu nguyên liệu.

D. quy hoạch không gian lãnh thổ.

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu là:

A. thiếu lao động chuyên môn cao

B. quy hoạch không gian lãnh thổ

C. bảo vệ môi trường

D. thiếu nguyên liệu

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu là:

A. bảo vệ môi trường.

B. thiếu nguyên liệu.

C. thiếu lao động chuyên môn cao.

D. quy hoạch không gian lãnh thổ.

Hoàng Gia Bảo

Trong quá trình phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề:

A. Ô nhiễm môi trường

B. Thu hút đầu tư nước ngoài.

C. Đẩy mạnh xuất khẩu.

D. Mở rộng quan hệ hợp tác.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

2) Việc phát hiện dầu khí và khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã làm cho Vũng Tàu hạn chế phát triển ngành du lịch biển, tập trung phát triển dầu khí.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

 Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Giải quyết tốt vấn đề năng lượng.

B. Giải quyết vấn đề nước.

C. Bổ sung nguồn lao động.

D. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Hoàng Gia Bảo

Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là?

A. Giải quyết tốt vấn đề năng lượng

B. Giải quyết vấn đề nước

C. Bổ sung nguồn lao động

D. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

Hoàng Gia Bảo

Tại sao thuỷ lợi là một trong những vn đ quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN