Pham Trong Bach

Tính thể tích V của khối chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông tại A, AB=3a, BC=5a, SA = 2 a 3 , SAC ^ = 30 °   mặt phẳng (SAC) vuông góc mặt đáy

A.  V = 3 a 3 2

B.  V = a 3 3 3

C.  V = a 3 3

D.  V = 2 a 3 3

Cao Minh Tâm
17 tháng 11 2017 lúc 16:53

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính thể tích V của khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=3a, BC=5a, SA = 2a 3 , S A C ^ = 30 o  và mặt phẳng (SAC) vuông góc mặt đáy.

A. V =   3 a 3 2

B. V =   a 3 3 3

C. V =   a 3 3

D. V =   2 a 3 3

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, AC=a 2 , mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt đáy (ABC). Các mặt bên (SAB), (SBC) tạo với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng 60 0 . Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC

Pham Trong Bach

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết SC =a 3  

A. a 3 6 12

B.  2 a 3 6 9

C.  a 3 3 2

D.  a 3 3 4

Pham Trong Bach

Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và hai mặt bên SAB, SAC là các tam giác vuông tại A. Biết SB = SC = a 2 , BC = a, tính thể tích V của S.ABC.

A. V =  a 3 6

B. V = a 3 6 12

C. V = a 3 3 12

D. V = a 3 2 12

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3, BC = 4, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 4. Gọi AM, AN  lần lượt là chiều cao các tam giác SAB SAC. Thể tích khối tứ diện AMNC

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a,. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB tạo với mặt đáy một góc 45 độ. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. V = a 3 3 9

B. V = a 3 3 18

C. V = a 3 3 2

D. V = a 3 3 6

Pham Trong Bach

Cho hình chóp A.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA=BC=a. Cạnh bên SA=2a vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.

A.  a 3 3 2

B.  a 3 3

C.  a 3 3 4

D.  a 3 2 3

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a, tam giác SAC cân tại S nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết góc giữa SB mặt phẳng (ABC) bằng 450

A.  a 3 3 4

B.  a 3 3 12

C.  a 3 2 12

D.  a 3 2 4

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a, tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) bằng 450.

A.  a 3 3 4

B. a 3 3 12

C. a 3 2 12

D. a 3 2 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN