Violympic Vật lý 8

Nguyễn Đức Anh

Hai xe chuyển động đều. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách hai xe tăng 15 km. Nếu chuyển động ngược chiều thì sau mỗi 20 phút khoảng cách giảm 30 km. Vận tốc mỗi xe là

18,75 m/s và 62,5 m/s

67,5 km/h và 22,5 km/h

675 km/h và 225 km/h

187,5 m/s và 6,25 km/h

Hà Khánh Ngân
18 tháng 12 2016 lúc 20:51
b
Bình luận (0)
Kenny Chubin
17 tháng 1 2017 lúc 22:08

giống bài của mik

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Định
20 tháng 12 2016 lúc 6:31

Gọi vận tốc 2 xe lần lược là x,y(x>y). Lúc đi cùng chiều thì:(x/3)-(y/3)=15; Đi ngược chiều thì:(x/3)+(y/3)=30; Từ đây ta có: x=67,5; y=22,5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Neko Chan
Câu 8:

Có 2 xe cách nhau 100 km cùng xuất phát và chuyển động ngượcchiều gặp nhau với vận tốc tương ứng là 30 km/h và 20 km/h.Cùng lúc hai xe chuyển động thì có một con Ong bắt đầu xuấtphát từ xe 1 bay tới xe 2, sau khi gặp xe 2 nó quay lại và gặp xe 1và lại bay tới xe 2. Con Ong chuyển động lặp đi lặp lại tới khi hai xegặp nhau. Biết vận tốc của con ong là 60 km/h. Quãng đường ong bay là

15 km

12 km

120 km

1200km

Câu 9:

Có hai xe ô tô cách nhau 100km, xuất phát cùng lúc chuyển động thẳng đều ngược chiều đến gặp nhau. Xe 1 đi với vận tốc 60 km/h, xe 2 đi với vận tốc 40 km/h. Có một xe taxi xuất phát cùng một lúc với xe 1, chuyển động thẳng đều với vận tốc 80 km/h đến gặp xe 2, rồi quay đầu ngay chuyển động về gặp xe 1, rồi lại quay đầu gặp xe 2 ….. Chuyển động cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi cả 3 xe gặp nhau. Biết 2 ô tô ban đầu cách nhau 100 km. Hỏi tổng quãng đường taxi đi được đến khi cả 3 xe gặp nhau ?

100 km

80 km

8 km

50 km

Câu 10:

Hai xe chuyển động đều. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách hai xe tăng 15 km. Nếu chuyển động ngược chiều thì sau mỗi 20 phút khoảng cách giảm 30 km. Vận tốc mỗi xe là

18,75 m/s và 62,5 m/s

67,5 km/h và 22,5 km/h

675 km/h và 225 km/h

187,5 m/s và 6,25 km/h

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN